Viktiga galler och maskinskydd

Med specialutvecklade skydd så kan man idag vistas på en verkstad med mycket större säkerhet. De som jobbar på verkstaden måste förstås fortfarande vara väl insatta i hur galler och maskinskydd ska hanteras för att de ska fungera som de ska, men man kan helt klart se att det spelar stor roll att bitar och flisor inte längre kan flyga omkring hursomhelst. De företag som utvecklar skydden för verkstaden är väl insatta i den problematik som kan råda omkring olika typer av produktioner. Ibland så kan man ju inte komma ifrån det att man måste komma själva tillverkningen nära trots att detta är farligt. Ett exempel på detta är vissa typer av svetsning svetsning där man helt enkelt måste jobba med personlig skyddsutrustning för att inte riskera liv och lem.

Galler och maskinskydd

Om du besöker en svensk metallverkstad så kommer du kanske att undra var tillverkningen sker. Allt du ser är ett antal lådor som står uppradade på golvet och du hör eventuellt ljuden från slag som tycks komma inifrån dessa lådor. Lådorna är själva maskinskydden och de erbjuder viktig information på skärmar och även genom fönster där man kan se verktygen jobba inuti. Med galler och maskinskydd så har verkstaden blivit en plats där man inte längre måste ha hjälm på sig bara för att gå igenom lokalen. Med hjälp av datorprogram så kan man hela tiden följa processen som inte kräver att man jobbar manuellt.

Skydd för maskin och för människa

Det är framförallt så att skydden i form av kapslar omkring maskinen skyddar maskinen. När man täcker arbetsprocessen med ett hölje så får man ju mindre damm in i maskinen och i längden så gör detta stor skillnad. Det blir enklare att kontrollera produktionsprocessen och operatörerna står hela tiden redo att byta ut verktyg i maskinen då detta behövs. Skydden är också bra för människan som ska övervaka produktionsprocessen. Man slipper faror med flis och hetta. Galler ger inte samma skydd mot damm och smuts, här handlar det mer om att se till att operatören hela tiden håller sig på säkert avstånd från strålning och sådant som kan leda till personskador. Man ser ju tydligt genom gallret vad som händer och operatören kan styra robotar och maskiner från den andra sidan gallret och bara gå fram då allting står still.

Rent och prydligt

En sak som man kanske inte kan säga handlar så mycket om säkerhet är det där med att det blir mycket trevligare att vistas på verkstaden då maskinerna omsluts av galler och skydd. Med galler och maskinskydd så tas bullernivån ner och man kan även se att man slipper en massa stänk som annars hade kommit från maskinerna. Golven förblir rena och operatörerna behöver inte uppleva att deras arbete är smutsigt på något vis. Det påverkar förstås stämningen och gör det mycket mera attraktivt att arbeta inom metallindustrin.